01.11.22

Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες

“Ο Πηλός θεραπεύει”Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Νεώτερης Κεραμεικής με τίτλο “Ο ΠΗΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ” απευθύνεται σε Ειδικά Σχολεία και άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρία και έχει βασικό στόχο το συγκερασμό της διαφορετικότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των συμμετεχόντων, αλλά και την χωρίς αποκλεισμούς δυνατότητα πρόσβασής τους στη συλλογή του μουσείου.  

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το γήινο υλικό του πηλού, να εκφραστούν μέσα από αυτό και να εξοικειωθούν με το μουσειακό περιβάλλον.  

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους ωφελούμενους και υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με την ομάδα ‘ΑΝΑΣΣΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2103318491 (Δ-Π 10.00-15.00)  

Με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.